1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Karlovarského kraje - oblast podpory 3.2

Karlovarský kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 23. listopadu 2009 

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti:  4. ledna 2009 

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 11. ledna 2010 ve 12 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel.

Informace poskytuje:

Odbor investic a  grantových schémat, oddělení grantových schémat, Krajský úřad Karlovarského kraje

Jitka Kavková, vedoucí oddělení, tel. 353 502 572, e-mail: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Kamila Krčková, tel. 353 502 404, e-mail: kamila.krckova@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Linda Zábrahová, tel. 353 502 321, e-mail: linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz

Lenka Burešová, tel. 353 502 278, e-mail: lenka.buresova2@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Šárka Ištvánová, tel. 353 502 464, e-mail: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.czVýsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 01 Karlovarský kraj
23.11.2009 3:11:48 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load