1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Karlovarského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy:  2. května 2011
Datum ukončení výzvy: 13. června 2011
Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od:  9. května 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 6. června 2011
Datum a čas ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 13. června 2011 ve 12:00 hod. Rozhodující je čas osobního doručení. Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou převzaty.

Kontaktní místo:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor investic a grantových schémat
Oddělení grantových schémat – budova B, 3. patro, č. dveří 317, 318, 319 a 323
Závodní 353/88
360 21  Karlovy Vary

Kontaktní osoby:

Mgr. Petra Kroupová, tel.: +420 353 502 376, email: petra kroupova@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3. patro, č. dv. 318
Bc. Barbora Horová, tel.: +420 353 502 268, e-mail: barbora.horova@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3. patro, č. dv. 317
Ing. Martin Ševic, tel.: +420 353 502 455 email: martin.sevic@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3. patro, č. dv. 319

Vedoucí oddělení grantových schémat:  Jitka Kavková, tel.: +420 353 502 572,
email: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz,  budova B, 3. patro, č. dveří 323 .

6.6.2011 10:06:10 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load