1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva kraje Vysočina - oblast podpory 3.2

Kraj Vysočina vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 25. srpna 2009

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 29. září 2009

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 9. října 2009 do 13 hodin

Celý text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti a další dokumenty a informace najdete na webových stránkách www.vysocina-finance.cz nebo na www.msmt.cz.

Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím e-mailu: opvk@kr-vysocina.cz nebo osobně.

Informace poskytují:

Ing. Jana Zikánová, tel. 564 602 548, e-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz

Mgr. Simona Kašpárková, tel. 564 602 539, e-mail: kasparkova.s@kr-vysocina.czVýsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 01 Vysočina
25.8.2009 10:08:45 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load