1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva kraje Vysočina - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.vysocina-finance.czTermíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 20. dubna 2011
Datum zahájení příjmu žádostí:30. května 2011
Datum ukončení výzvy, ukončení příjmu žádostí: 10. června  2011, do 13:00 hod
Žádosti je možné v Benefitu7 vyplňovat od 27. 4. 2011

V případě osobního doručení se žádost předkládá na kontaktní místo:

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení grantových programů, kancelář 2.14
Žižkova 16, Jihlava

Kontaktní osoby:

Mgr. Michala Pechová, tel.: 564 602 547, e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz;
Mgr. Lucie Havlíčková, tel.: 564 602 540, e-mail: havlickova.l@kr-vysocina.cz;
Bc. Tereza Křížová, tel.: 564 602 539, e-mail: krizova.tereza@kr-vysocina.cz;
Vendula Hanzalová, DiS., tel.: 564 602 552, e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz

Po předchozí telefonické dohodě lze konzultovat záměr projektu s kontaktními pracovníky zabývajícími se příslušnou problematikou, případně zaslat projektový záměr ke konzultaci na výše uvedené emailové adresy.


 


6.6.2011 9:06:35 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load