1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Královéhradeckého kraje - oblast podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 20. července 2009

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 4. září 2009 (do 14 hodin)

Celý text výzvy a další informace najdete na webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz (odkaz Granty a dotace/Evropská unie, EHP - granty, dotace).

Informace poskytuje: Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na adrese Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové, kancelář číslo N3.439.

Kontaktní osoby: Ing. Jitka Hejlová (projektová manažerka, tel. 495 817 586, e-mail jhejlova@kr-kralovehradecky.cz) a Ing. Blanka Čechová (finanční manažerka, tel. 495 817 204, e-mail bcechova@kr-kralovehradecky.cz)Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 01 Královéhradecký kraj
22.7.2009 1:07:02 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load