1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.kr-kralovehradecky.cz

 

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 18. dubna 2011
Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 3. června 2011 do 14:00 hod.
Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 26. 4. 2011.
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 23. 5. 2011

 

Místo předložení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor grantů a dotací
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové
kancelář číslo N3.438

Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Rychterová (tel.: 495 817 498 e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz)
Bc. Michal Török (tel.: 495 817 621 e-mail: mtorok@kr-kralovehradecky.cz)
Ing. Petra Hnátová (tel.: 495 817 434, e-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.cz)
Bc. Iveta Lásková (tel.: 495 817 288, e-mail: ilaskova@kr-kralovehradecky.cz)


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 2 KH kraj

18.4.2011 6:04:00 - aktualizováno 18.4.2011 9:04:33 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load