1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.kr-kralovehradecky.cz

 

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 18. 4. 2011
Datum ukončení výzvy: 3. 6. 2011 (do 14:00 hod.) 
Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 26. 4. 2011.
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 23. 5. 2011
Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 3. 6. 2011 do 14:00 hod.

 V termínu od 23. 5. 2011 – 3. 6. 2011 již nebudou poskytovány osobní konzultace.

Místo předložení:

Osobní doručení:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor grantů a dotací
Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové 

kancelář číslo N3.438

Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Rychterová (tel.: 495 817 498 e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz)

Ing. Michal Török (tel.: 495 817 621 e-mail: mtorok@kr-kralovehradecky.cz)

Ing. Petra Hnátová (tel.: 495 817 434, e-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.cz)

Bc. Iveta Lásková (tel.: 495 817 288, e-mail: ilaskova@kr-kralovehradecky.cz)


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 3 KHkraj

18.4.2011 6:04:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load