1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Libereckého kraje - oblast podpory 3.2

Liberecký kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 3. září 2009 (poskytování konzultací)

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 15. října 2009

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 30. října 2009 do 14 hodin

Celý text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti a další dokumenty a informace najdete na stránkách http://opvk.kraj-lbc.cz.

Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím e-mailu: opvk@kraj-lbc.cz nebo osobně na Krajském úřadě v Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 461 80. 

Informace poskytuje:

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů:

Ing. Pavlína Mikešová, projektová manažerka, tel. 485 226 571, e-mail: pavlina.mikesova@kraj-lbc.cz

Ing. Petra Kašparová, finanční manažerka, tel. 485 226 686, e-mail: petra.kasparova@kraj-lbc.cz

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:

Bc. Michal Hnízdo, projektový manažer, tel. 485 226 294, e-mail: michal.hnizdo@kraj-lbc.cz

Leoš Křeček, vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí,tel. 485 226 647, e-mail: leos.krecek@kraj-lbc.czVýsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 01 Liberecký kraj
3.9.2009 12:09:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load