1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Libereckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://opvk.kraj-lbc.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 21. 4. 2011
Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat a finalizovat v aplikaci Benefit7:
od 26. 4. 2011 do 13. 6. 2011, 16.00
Příjem listinných verzí žádostí od 8. 6. 2011 do 13. 6. 2011, 17.00

Místo předložení:

Adresa vyhlašovatele:
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Oddělení řízení grantových schémat – 14. patro, kancelář č. 1420

Kontaktní osoby:

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů:

Ing. Zuzana Nebřenská, projektový manažer
485 226 325
kancelář: 1421
zuzana.nebrenska@kraj-lbc.cz

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:

Ing. Prokešová Petra, projektový manažer pro globální grant
485 226 229
kancelář: 919
petra.prokesova@kraj-lbc.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 3 Liberecký kraj

21.4.2011 6:04:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load