1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Moravskoslezského kraje - oblast podpory 3.2

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 3. srpna 2009

Datum ukončení: 25. září 2009

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 21. září 2009

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 25. září 2009 do 14.30 hodin

Celý text výzvy a další informace  najdete na webových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz (odkaz Evropská unie) a stránkách www.nuts2moravskoslezsko.cz (odkaz OP VK).

Informace poskytuje: Oddělení strukturálních fondů Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kanceláře A 506 a 548

Kontaktní osoba: Ing. Ivona Crháková, tel. 595 622 403, e-mail: ivona.crhakova@kr-moravskoslezsky.czVýsledky: ikona souboruSeznam schvalenych grantovych projektu oblast podpory 3 2 01 MSkraj
3.8.2009 9:08:37 - aktualizováno 7.8.2009 5:08:05 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load