1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Moravskoslezského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Moravskoslezský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz. 

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 2. května 2011
Datum ukončení výzvy: 24. června 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 3. května 2011
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 24. června 2011 do 12:00 hod.

Kontaktní místo:

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení strukturálních fondů, kancelář A503
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Kontaktní osoby:

Ing. Andrea Šimoníková, tel: 595 622 932, andrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.cz

Ing. Miriam Šůstková, tel: 595 622 543, miriam.sustkova@kr-moravskoslezsky.cz

Problematika aplikace Benefit7, rezervace termínu pro osobní konzultaci :

Lucie Rašková, tel: 595 622 933, lucie.raskova@kr-moravskoslezsky.cz


Výsledky:ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 1 MS kraj

6.6.2011 10:06:24 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load