1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Moravskoslezského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Moravskoslezský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz. 

Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 2. května 2011
Datum ukončení výzvy: 24. června. 2011
Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 3. května 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 20. června 2010
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 24. června 2011 do 12:00.

Kontaktní místo:

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení strukturálních fondů, kancelář A503
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Kontaktní osoby:

Mgr. Sylva Štefanišinová
Oddělení strukturálních fondů  - kancelář E 509
Tel: 595 622 509
Email: sylva.stefanisinova@kr-moravskoslezsky.cz

6.6.2011 10:06:17 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load