1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Olomouckého kraje - oblast podpory 3.2

Olomoucký kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 10. srpna 2009

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 14. září 2009

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 28. září 2009 do 12 hodin

Upozornění: Vzhledem ke státnímu svátku připadajícímu na den 28. 9. 2009 byl termín příjmu žádostí prodloužen do 29. 9. 2009 do 12 hodin.

Celý text výzvy a další informace najdete na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz/opvk.

Informace poskytuje: Oddělení grantových schémat Odboru investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b), 779 11 Olomouc (výšková budova RCO, 12. patro).

Kontaktní osoby:

Ing. Stanislava Klvaňová, vedoucí oddělení, tel. 585 508 233, e-mail: s.klvanova@kr-olomoucky.cz

Ing. Martin Černocký, projektový manažer, tel. 585 508 342, e-mail: m.cernocky@kr-olomoucky.cz

Ing. Jana Skoumalová, projektová manažerka, tel. 585 508 441, e-mail: j.skoumalova@kr-olomoucky.czVýsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 01 Olomoucký kraj
10.8.2009 12:08:00 - aktualizováno 11.8.2009 9:08:22 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load