1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Olomouckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-olomoucky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 11. 5. 2011
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 6. 2011
Datum ukončení příjmu žádostí: 12. 7. 2011 do 12:00 hod. - rozhodující je čas doručení, nikoli čas odeslání žádosti. Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.


Kontaktní místo:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor investic a evropských programů
Oddělení grantových schémat
Jeremenkova 40 b)
779 11  OlomoucKontaktní osoby:

Ing. Stanislava Palová, tel.: 585 508 233, e-mail: s.palova@kr-olomoucky.cz
Ing. Lenka Polachová, tel.: 585 508 648, e-mail: l.polachova@kr-olomoucky.cz
Bc. David Mišo, DiS., tel.: 585 508 380, e-mail: d.miso@kr-olomoucky.cz
Ing. Pavla Šatánková, tel.: 585 508 695, e-mail: p.satankova@kr-olomoucky.cz,  fax.: 585 508 429


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 1 Olomoucký kraj
 

6.6.2011 11:06:04 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load