1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Olomouckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-olomoucky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 11. 5. 2011
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 6. 2011
Datum ukončení příjmu žádostí: 12. 7. 2011 do 12:00 hod. - rozhodující je čas doručení, nikoli čas odeslání žádosti. Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.


Kontaktní místo:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor investic a evropských programů
Oddělení grantových schémat
Jeremenkova 40 b)
779 11  OlomoucKontaktní osoby:

Ing. Stanislava Palová,  tel.: 585 508 233, e-mail: s.palova@kr-olomoucky.cz
Ing. Silvio Bairov, tel.: 585 508 320, e-mail: s.bairov@kr-olomoucky.cz
Bc. Barbora Vitásková, tel.: 585 508 382, e-mail: b.vitaskova@kr-olomoucky.cz, fax.: 585 508 429 Výsledky:ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 3 Olomoucký kraj

6.6.2011 11:06:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load