1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Pardubického kraje - oblast podpory 3.2

Pardubický kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 26. října 2009 

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti:  2. listopadu 2009 

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 6. ledna 2010

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách www.pardubickykraj.cz (záložka fondy EU - OP VK).

Místem pro předkládání projektových žádostí je Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, Oddělení programové pomoci EU, Jiráskova 20, Pardubice 532 11.

Informace poskytují:

 Jana Nováková, tel. 466 026 488, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz

Ing. Jitka Řezáčová, tel. 466 026 410, e-mail: jitka.rezacova@pardubickykraj.cz

Bc. Elena Zrebená, tel. 466 026 488, e-mail: elena.zrebena@pardubickykraj.czVýsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 01 Pardubický kraj
23.10.2009 4:10:00 - aktualizováno 26.10.2009 3:10:13 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load