0

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Pardubického kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Pardubický kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz. 

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 2. května 2011
Datum ukončení výzvy: 30. června 2011 ve 12 hod.
Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od: 20. května 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádostí: 13. června 2011
Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 30. června 2011 ve 12 hod.

Kontaktní místo:

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů
Oddělení programové pomoci EU
nám. Republiky čp. 12
532 11 Pardubice


Kontaktní osoby:

Projektový manažer:
Ing. Eva Izáková, kancelář B 331, tel. 466 026 325, eva.izakova@pardubickykraj.cz 

Finanční manažeři:

Bc. Romana Blažková, kancelář B 308b, tel. 466 026 409, romana.blazkova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Fibikarová, kancelář B 323, tel. 466 026 645, ivana.fibikarova@pardubickykraj.cz
Ing. Michaela Beracková, tel. 466 026 401, michaela.berackova@pardubickykraj.cz
Ing. Martina Bartošová, tel. 466 026 313, martina.bartosova@pardubickykraj.cz

 


Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 2 Pardubický kraj
 

6.6.2011 11:06:42 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load