1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Plzeňského kraje - oblast podpory 3.2

Plzeňský kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 10. srpna 2009

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 17. srpna 2009

Elektronická verze žádosti musí být žadatelem finalizována před doručením.

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 30. září 2009 do 12 hodin

Celý text výzvy a další informace najdete na webových stránkách www.plzensky-kraj.cz.

Informace poskytuje: Oddělení řízení OP VK Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Kontaktní osoby:

Mgr. Barbora Horáčková, projektová manažerka, kancelář P 406, tel. 377 195 351, e-mail: barbora.horackova@plzensky-kraj.cz

Ing. Jitka Staňková, finanční manažerka, kancelář P 406, tel. 377 195 045, e-mail: jitka.stankova@plzensky-kraj.cz

Mgr. Pavel Löffelmann, vedoucí oddělení OP VK, kancelář P 410, tel. 377 195 403, e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.czVýsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 Plzeňský kraj (2)
10.8.2009 12:08:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load