1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Plzeňského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.plzensky-kraj.cz/

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 05.05. 2011
Příjem žádostí: od 19.05. 2011
Ukončení příjmu žádostí: Elektronická verze žádosti musí být finalizována žadatelem před doručením.
Listinná verze musí být doručena osobně do podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje do 14.07.2011 12:00 hod. Rozhodující bude čas uvedený na hodinách v podatelně.

Kontaktní místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu – oddělení řízení OP VK
Škroupova  18
306 13  Plzeň

Kontaktní osoby:
Oddělení řízení OP VK odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK
Ing. Lenka Kindigerová
projektová manažerka globálního grantu
kancelář č. dveří 407
tel. 377 195 101
e-mail: lenka.kindigerova@plzensky-kraj.cz

Romana Tichotová
finanční manažer globálního grantu
kancelář č. dveří 317
tel. 377 195 753
e-mail: romana.tichotova@plzensky-kraj.cz 

Mgr. Pavel Löffelmann
vedoucí oddělení OP VK
kancelář: č. dveří P 410
tel. 377 195 403
e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz

Výsledky:ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 3 Plzeňský kraj

6.6.2011 10:06:44 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load