1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Středočeského kraje - oblast podpory 3.2

Středočeský kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 29. září 2009 

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti:  29. září 2009 od 9 hodin

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 6. listopadu 2009 do 14 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách http://fondyeu.kr-stredocesky.cz.

Žádosti lze předkládat poštou, kurýrními službami nebo osobně na adrese: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení grantů, Zborovská 11, Praha 5, 150 21. Dotazy lze zasílat na e-mail: opvk@kr-s.cz.

Informace poskytují: 

Ing. Tomáš Mokerský, projektový a finanční manažer, tel. 257 280 173, e-mail: mokersky@kr-s.cz

Mgr. Ondřej Nauš, finanční manažer, tel. 257 280 543, e-mail: naus@kr-s.cz

29.9.2009 9:09:17 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load