1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://fondyeu.kr-stredocesky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 4. května 2011
Žádosti je možné předkládat od 10. června 2011 (úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00; středa: 8:00 – 16:00)
Ukončení příjmu žádostí: 24. června 2011  ve 12:00 hodin

Kontaktní místo:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor regionálního rozvoje
oddělení grantů
Zborovská 11
150 21  Praha 5


Kontaktní osoby:

Bc. Iva Saibtová, pověřená vedením oddělení grantů, dv.č. 0109, tel. 257 280 455, email: saibtova@kr-s.cz
Mgr. Ondřej Nauš, finanční manažer pro oblast podpory 1.1, č.dv. 0108, tel. 257 280 543, email: naus@kr-s.cz
Bc. Pavla Doležalová, finanční manažer pro oblast podpory 1.1, č. dv. 0109, tel. 257 280 505, e-mail: dolezalovapa@kr-s.cz
Ing. Václav Kytka, finanční manažer pro oblast podpory 1.1, č. dv. 0120, tel. 257 280 219, e-mail: kytka@kr-s.cz
Mgr. Andrea Balažková, projektový manažer pro oblast podpory 1.1, č. dv. 0120, tel. 257 280 264, e-mail: balazkovaa@kr-s.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam 1 1 GP Středočeský kraj OP VK schválených k realizaci, č v 01

6.6.2011 11:06:40 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load