1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Ústeckého kraje - oblast podpory 3.2

Ústecký kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 10. srpna 2009

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 10. září 2009

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 18. září 2009 do 12 hodin

Celý text výzvy a další informace najdete na webových stránkách www.kr-ustecky.cz/opvk.asp nebo http://opvk.kr-ustecky.cz.

Informace poskytuje: Oddělení grantů EU pro vzdělávání, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. E-mail: opvk@kr-ustecky.cz

Kontaktní osoby:

Mgr. Martina Černá, vedoucí oddělení, tel. 475 657 499

Mgr. Radka Dostálová, projektová manažerka, tel. 475 657 717

Ing. Michaela Bošanská, finanční manažerka, tel. 475 657 326Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GG 3 2 Ústecký kraj
10.8.2009 12:08:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load