1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Ústeckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Ústecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://opvk.kr-ustecky.cz

 

Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 22. 4. 2011
Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 6. 2011
Datum ukončení příjmu žádostí: 13. 6. 2011 v 15 hod

Žádosti je možné předkládat na adresu ZS osobně na podatelnu KÚ od 1. 6. 2011.

Kontaktní místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby:
Mgr. Martina Černá, vedoucí oddělení
cerna.martina@kr-ustecky.cz, 475 657 499

PhDr. Hana Poloncarzová, vedoucí oddělení organizací a koncepcí SMT
poloncarzova.h@kr-ustecky.cz, 475 657 208
věcný garant 

Projektoví manažeři:
Mgr. Martina Pražáková, prazakova.m@kr-ustecky.cz, 475 657 643
Ing. Miroslav Vít, vit.m@kr-ustecky.cz, 475 657 546

Finanční manažeři:
Ing. Michaela Bošanská, bosanska.m@kr-ustecky.cz, 475 675 326
Bc. Romana Friedlová, friedlova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 812
Milena Holá, hola.m@kr-ustecky.cz, 475 657 883
Marie Zahradníková DiS, zahradnikova.m@kr-ustecky.cz, 475 657  943


Výsledky:ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 1 Ústecký kraj

6.6.2011 10:06:23 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load