1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Zlínského kraje - oblast podpory 3.2

Zlínský kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Prioritní osa: 3 - Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení: 7. září 2009 

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti:  7. září 2009

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 19. října 2009 do 12 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách www.kr-zlinsky.cz.

Žádosti lze předkládat buď poštou na adrese: Zlínský kraj, Odbor řízení dotačních programů, třída Tomáše Bati 21, Zlín 761 90 nebo osobně v kanceláři č. 915, 9. patro. 

Informace poskytují:

Ing. Barbora Kubernátová, projektová manažerka, tel. 577 043 835, e-mail: barbora.kubernatova@kr-zlinsky.cz, kancelář č. 915

Ing. Alena Trčková, finanční manažerka, tel. 577 043 834, e-mail: alena.trckova@kr-zlinsky.cz, kancelář č. 929


Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 01 Zlínský kraj
7.9.2009 12:09:02 - aktualizováno 8.9.2009 3:09:38 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load