1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1. výzva Zlínského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Zlínský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Číslo výzvy: 01

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách www.kr-zlinsky.cz. 

Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 3. 5. 2011
Datum spuštění internetové aplikace Benefit7+: 10. 5. 2011
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 5. 2011
Datum ukončení příjmu žádostí: 16. 6. 2011 do 12.00 hod.

Rozhodující pro včasné předložení projektové žádosti je datum a čas skutečného doručení na adresu vyhlašovatele, nikoliv podání žádosti k přepravě do uvedeného data. Žádosti doručené po uvedeném termínu budou neotevřeny vráceny zpět žadateli na adresu uvedenou na obálce.

Konzultace k obsahu výzvy budou poskytovány jen do 10. 6. 2011 s výjimkou dotazů týkajících se finalizace a předložení žádosti. 

Datem zahájení realizace úspěšných projektů je nejdříve 1. únor roku 2012.

Kontaktní místo:
Zlínský kraj
Odbor řízení dotačních programů – oddělení dotačních programů
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Peterková
projektový manažer globálního grantu
kancelář: budova 21, číslo dveří 928
tel.: 577 043 824
e-mail: lenka.peterkova@kr-zlinsky.cz

Ing. Petr Hasala
finanční manažer globálního grantu
kancelář: budova 21, číslo dveří 930
tel.: 577 043 825
e-mail: petr.hasala@kr-zlinsky.cz

 

 

 Výsledky: ikona souboruSeznam projektů schválených k realizaci 1 výzva GGII 1 1 Zlínský kraj

6.6.2011 11:06:25 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load