1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Jihočeského kraje pro oblast podpory 1.2 z OP K

Jihočeský kraj vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jihočeský kraj vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 02

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Alokace pro výzvu: 40.000.000,00 Kč

Minimální výše způsobilých výdajů na 1 Grantový projekt: 400.000,00 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů na 1 Grantový projekt: 25.000.000,00 Kč

Lhůta pro předložení žádostí: 16. řezna 2009 – 27. dubna 2009 do 15:00 hod.

Místo předložení žádostí:Krajský úřad Jihočeského kraje - Podatelna

U Zimního stadionu 1952/2

 370 76 České Budějovice

Podrobnější informace: http://opvk.kraj-jihocesky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam schvalenych GP 1 2 02 Jihočeský kraj

16.3.2009 3:03:51 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load