1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Jihočeského kraje pro oblast podpory 1.3 z OP VK

Jihočeský kraj vyhlašuje 2.výzvu k předkládání Grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jihočeský kraj vyhlašuje 2.výzvu k předkládání Grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

 

Číslo výzvy: 02

 

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

 

Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Alokace pro výzvu: 50.000.000,00 Kč

 

Minimální výše způsobilých výdajů na 1 Grantový projekt: 400.000,00 Kč

 

Maximální výše způsobilých výdajů na 1 Grantový projekt: 25.000.000,00 Kč

 

 

Lhůta pro předložení žádostí:16. března 2009 – 27. dubna 2009 do 15:00 hod.

 

Místo předložení žádostí: Krajský úřad Jihočeského kraje - Podatelna

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

 

Podrobnější informace: http://opvk.kraj-jihocesky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam schvalenych GP 1 3 02 Jihočeský kraj

16.3.2009 3:03:51 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load