1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Jihomoravského kraje oblasti podpory 1.2

Jihomoravský kraj vyhlašuje 2. výzvu příjemcům podpory k předkládání projektových žádostí o finanční podporu do globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Jihomoravský kraj vyhlašuje 2. výzvu příjemcům podpory k předkládání projektových žádostí o finanční podporu do globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Číslo výzvy: 02

 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními  

vzdělávacími potřebami

 

 Úplné znění výzvy včetně Příručky  pro žadatele o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro

konkurenceschopnost  jsou dostupné na  internetových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz.

 

 Termíny výzvy a předkládání žádostí:

 Datum vyhlášení výzvy: 9.4.2009

 Datum ukončení výzvy: 4.6.2009 ve 12.00 hod

 Datum zahájení předkládání žádostí: 7.5.2009 v 8.00 hod

 Datum ukončení příjmu žádostí: 4.6.2009 do 12.00 hod

 

 

Místo podání projektu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

odbor regionálního rozvoje, odd. evropských dotací

 (kanceláře č. 320, 321 a 328) – pouze osobně

 

Kontakt:  

   Ing. Dana Stodolová, stodolova.dana@kr-jihomoravsky.cz, tel.541 651 240

Ing. Miroslava Janalíková, janalikova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz , tel.  54...

Ing. Miroslava Jedličková, jedlickova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz , tel.  54...

   Mgr. Marcela Vrchotová, vrchotova.marcela@kr-jihomoravsky.cz, tel.  54...


Výsledky: ikona souboruseznam grantovych projektu schvalenych k realizaci 1 2 02 JM kraj

9.4.2009 4:04:53 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load