1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Jihomoravského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://opvk.kr-jihomoravsky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 7. května 2012

Příjem žádostí od: 7. května 2012 v 8:00 hod.

Ukončení výzvy: 18. června 2012 ve 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí v listinné a elektronické podobě: 18. června 2012 ve 12:00 hod.

Místo podání projektů:

Jihomoravský kraj

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

Kontakty:

Ing. Erika Dittrichová, DiS.

Vedoucí referent pro GG v prioritní ose 1

Tel: 541 651 231

e-mail: dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Helena Michalicová

Referent globálních grantů

Tel.: 541 651 418

e-mail: michalicova.helena@kr-jihomoravsky.cz

Bc. Lucie Vaverková

Referent globálních grantů

Tel.: 541 651 415

e-mail: vaverkova.lucie@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Jana Martínková

Referent globálních grantů

Tel.: 541 651 405

e-mail: martinkova.jana@kr-jihomoravsky.cz


Výsledky: ikona souboruseznam grantovych projektu schvalenych k realizaci 1 2 02 JM kraj

7.5.2012 8:05:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load