1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Jihomoravského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.   

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Úplné znění výzvy včetně Příručky pro žadatele o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou dostupné na internetových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz.


Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 14. 7. 2010

Datum ukončení výzvy: 1. 9. 2010

Datum zahájení předkládání žádostí: 11. 8. 2010 v 8.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: 1. 9. 2010 do 12.00 hod

Místo podání projektu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

odbor regionálního rozvoje, odd. evropských dotací (kancelář č. 327) – pouze osobně

Kontakt:  

Ing. Jiří Michna, michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz , tel. 541 651 242

Ing. Erika Dittrichová, DiS., dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 231

Ing. Miloslav Ambruzík, ambruzik.miloslav@kr-jihomoravsky.cz , tel. 541 651 324

Ing. Lucie Winklerová, winklerova.lucie@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 355

14.7.2010 9:07:59 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load