1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva k předkládání GG - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašuje kolovou výzvu zprostředkujícím subjektům - krajům k předkládání žádostí globálních grantů z OP VK. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.  

Číslo výzvy: 02

Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum vyhlášení výzvy:  16. 6. 2010 

Datum zahájení předkládání žádostí: 11. 10. 2010

Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 15. 10. 2010 ve 12.00 hod.

Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Částka pro tuto výzvu: 898 609 775,00 Kč

Globální grant musí být ukončen do: 30. 6. 2015

Text výzvy: ikona souboru2. výzva k předkládání GG - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3.pdf

Informace:

Kontakt na vyhlašovatele:

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (O 41)

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

Hlavní kontaktní osoba:

Bc. Kristýna Lánská, projektový manažer GG

Tel: 234 814 200

Email: kristyna.lanska@msmt.cz

Další kontaktní osoby:

Mgr. Eva Klímová, projektový manažer GG

Tel: 234 814 198

Email: eva.klimova@msmt.cz

Jana Hvězdová, finanční manažer GG

Tel: 234 814 199

Email: jana.hvezdova@msmt.czIng.

Petra Švaříčková, finanční manažer GG

Tel: 234 814 201

Email: petra.svarickova@msmt.cz

16.6.2010 3:06:00 - aktualizováno 27.9.2010 12:09:40 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load