1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Karlovarského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Karlovarský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 12. března 2012

Ukončení výzvy: 23. dubna 2012

Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 12. března 2012.

Zahájení příjmu listiné podoby žádostí: 16. dubna 2012

Ukončení příjmu žádostí: 23. dubna 2012 ve 12:00 hod

Místo podání projektů:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor investic a grantových schémat

Oddělení grantových schémat – Budova B, č. dveří 317, 318, 319, 323 a 413

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Kontakty:

Lenka Burešová, tel.: +420 354 222 278, email: lenka.buresovaOI@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3. patro, č. dv. 318

Ing. Šárka Ištvánová, tel.: +420 354 222 464, email: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3. patro, č. dv. 323

Mgr. Linda Zábrahová, tel.: +420 354 222 321, email: linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3. patro, č. dv. 318

Vedoucí oddělení grantových schémat: Jitka Kavková, tel.: +420 354 222 572, email: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz, Budova B, 3 patro, č. dv. 323


Výsledky: ikona souboruSeznam GP 1 2 02 vyzva Karlovarský kraj

12.3.2012 4:03:46 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load