1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Karlovarský kraj - všechny oblasti podpory

Karlovarský kraj vyhlašuje 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Karlovarský kraj vyhlašuje 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  1. Program, prioritní osa programu, oblasti podpory:

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

 

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

 

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

 

  1. Termíny výzvy:

Vyhlášení výzvy: 27. dubna 2009

Datum ukončení výzvy: 8. června 2009

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 1. června 2009

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 8. června 2009 do 12.00 hod.

  1. Další informace a kontakty:

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/.

 

 

Informace poskytuje: oddělení grantových schémat odboru investic a grantových schémat KÚ KK

Jitka Kavková, tel.:  35..., email: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz - vedoucí oddělení

Mgr. Kamila Krčková, tel.:  35..., email: kamila.krckova@kr-karlovarsky.cz

Jitka Němcová, tel.:  35..., email: jitka.nemcova@kr-karlovarsky.cz

Bc. Renata Drožová, tel.:  35..., email: renata.drozova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Petr Stoklasa, tel.:  35..., email: petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Linda Zábrahová, tel.:  35..., email: linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz

Bc. Martin Poprštein, tel.:  35..., email: martin.poprstein@kr-karlovarsky.cz

Lenka Burešová, tel.:  35..., email: lenka.buresova_2@kr-karlovarsky.cz

Ing. Šárka Ištvánová, tel.:  35..., email: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz


Výsledky: 

ikona souboruSeznam GP 1 1 02 vyzva Karlovarský kraj

ikona souboruSeznam GP 1 2 02 vyzva Karlovarský kraj

ikona souboruSeznam GP 1 3 02 vyzva Karlovarský kraj

27.4.2009 9:04:23 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load