1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Kraje Vysočina - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.vysocina-finance.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 20. června 2012

Příjem žádostí od: 6. srpna 2012

Ukončení výzvy: 17. srpna 2012

Ukončení příjmu žádostí: 17. srpna 2012 ve 13:00 hod.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení grantových programů, kanceláře 2.07, 2.09, 2.10, 2.12, 2.14

Žižkova 16

587 33 Jihlava

Kontakty:

Mgr. Monika Nejedlíková, tel.: 564 602 548, e-mail: nejedlikova.m@kr-vysocina.cz

Mgr. Michala Pechová, tel.: 564 602 547, e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz

Mgr. Lucie Havlíčková, tel.: 564 602 540, e-mail: havlickova.l@kr-vysocina.cz

Vendula Hanzalová, DiS., tel.: 564 602 552, e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz

Ing. Jana Hadravová, MPA, tel.: 564 602 580, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schvalenych k realizaci 1 2 02 Vysočina

20.6.2012 8:06:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load