1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva kraje Vysočina - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Kraj Vysočina vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání. 

 

Číslo výzvy: 02

 

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina

Datum vyhlášení výzvy: 26. května 2010

Datum zahájení příjmu žádostí: 28. června 2010

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádostí: 9. července 2010 do 13:00 h 

Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Částka pro tuto výzvu: 50 000 000,- Kč

 

Datum ukončení výzvy: 9. července 2010

 

Informace:

 

Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím e-mailu: opvk@kr-vysocina.cz nebo osobně po telefonické domluvě s kontaktními osobami:

 

 

Ing. Jana Zikánová, tel.: 564 602 548, e-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz

Mgr. Michala Pechová, tel.: 564 602 547, e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz

Vendula Hanzalová, tel.: 564 602 552, e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz

 

 

Celý text výzvy, další dokumenty a informace naleznete na stránkách www.vysocina-finance.cz

 

Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 02 Vysočina

26.5.2010 7:05:00 - aktualizováno 27.5.2010 7:05:52 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load