1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2 výzva kraje Vysočina pro GP - všechny oblasti podpory

Kraj Vysočina vyhlašuje druhou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, částka pro tuto výzvu: 93 875 000,- Kč

1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními  vzdělávacími potřebami, částka pro tuto výzvu: 44 500 000,- Kč

1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, částka pro tuto výzvu:

71 500 000,- Kč

 

Vyhlášení výzev: 16. února 2009

Datum ukončení výzev: 10. dubna 2009

Datum zahájení příjmu žádostí: 30. března 2009

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. dubna 2009 do 13:00 h

 

Úplný text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti, Příručka pro žadatele a ostatní dokumenty jsou ke stažení na www.vysocina-finance.cz nebo na www.msmt.cz. Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím e-mailu: opvk@kr-vysocina.cz nebo osobně po telefonické domluvě s kontaktními osobami:

Mgr. Simona Kašpárková, tel.: 564 602 539, e-mail: kasparkova.s@kr-vysocina.cz 

Ing. Jana Zikánová, tel.: 564 602 548, e-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz

Vendula Hanzalová, DiS. tel: 564 602 552, e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz

 

 Výsledky: 

ikona souboruSeznam GP schvalenych k realizaci 1 1 O2 Vysočina

ikona souboruSeznam GP schvalenych k realizaci 1 2 02 Vysočina

ikona souboruSeznam GP schvalenych k realizaci 1 3 02 Vysočina


 

16.2.2009 8:02:44 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load