1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.kr-kralovehradecky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 12. března 2012

Zahájení příjmu listiné podoby žádostí: 19. března 2012

Ukončení příjmu žádostí: 25. dubna 2012 v 17:00 hod

Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 19. března 2012.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor grantů a dotací

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

kancelář č. N3.438, N3.439.

Kontakty:

Mgr. Jan Mareček (tel.: 495 817 498, e-mail: jmarecek@kr-kralovehradecky.cz)

Ing. Petra Hnátová (tel.: 495 817 434, e-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.cz)

Bc. Iveta Lásková (tel.: 495 817 288, e-mail: ilaskova@kr-kralovehradecky.cz)


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 2 výzva GGII 1 2 KH kraj

12.3.2012 3:03:47 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load