1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 21. dubna 2010

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 4. června 2010 do 14 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách www.kr-kralovehradecky.cz (odkaz Granty a dotace/Evropská unie, EHP - granty, dotace).

Místem pro předkládání žádostí o podporu je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor grantů a dotací, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, 500 03, kancelář č. N3.439.

Informace poskytují:

Ing. Jitka Hejlová, projektová manažerka, tel. 495 817 586, e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Blanka Čechová, finannčí manažerka, tel. 495 817 204, e-mail: bcechova@kr-kralovehradecky.cz


Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 02 Královéhradecký kraj

21.4.2010 6:04:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load