1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Libereckého kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://opvk.kraj-lbc.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 8. února 2012

Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat a finalizovat v aplikaci Benefit7 od 10. února 2012 do 30. března 2012 do 16.00 hod.

Příjem listinných verzí žádostí od 26. března 2012 do 30. března 2012 do 17.00 hod.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Oddělení řízení grantových schémat

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

14. patro, kancelář č. 1420

Kontakty:

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů:

Ing. Věra Chládková

projektový manažer

Kancelář: 1419

Tel.: 485 226 595

E-mail: vera.chladkova@kraj-lbc.cz 

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:

Ing. Martina Vojtěchová

projektový manažer pro globální grant

Kancelář: 919

Tel.: 485 226 244

E-mail: martina.vojtechova@kraj-lbc.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 2 výzva GGII 1 1 Liberecký kraj

8.2.2012 10:02:42 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load