1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Libereckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Liberecký kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 24. března 2010

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 26. dubna 2010

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 7. května 2010 ve 14 hodin

Místem pro předkládání žádostí je Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, 14. patro, kanceláře č. 1419 a 1420. Kontaktní e-mail na vyhlašovatele je opvk@kraj-lbc.cz.

Celý text výzev, další dokumenty a informace najdete na www stránkách http://opvk.kraj-lbc.cz.

Informace poskytují:

Ing. Pavlína Mikešová, tel. 485 226 571, e-mail: pavlina.mikesova@kraj-lbc.cz

Bc. Michal Hnízdo, tel. 485 226 294, e-mail: michal.hnizdo@kraj-lbc.cz


Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 02 Liberecký kraj

25.3.2010 11:03:09 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load