1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Moravskoslezského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 22. března 2010

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 28. dubna 2010

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 5. května 2010 do 16 hodin

Celý text výzev, další dokumenty a informace najdete na stránkách: www.kr-moravskoslezsky.cz (odkaz Zahraniční finanční podpora) a stránkách www.nuts2moravskoslezsko.cz (odkaz OP VK).

Informace poskytuje:

oddělení strukturálních fondů, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

ing. Ivona Crháková, tel. 595 622 403, e-mail: ivona.crhakova@kr-moravskoslezsky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci oblast podpory 3 2 č v 02MSK kraj

22.3.2010 9:03:50 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load