1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Olomouckého kraje - oblast podpory 1.1

Vyhlášení  2. výzvy Olomouckého kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Olomoucký kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

 

1. Číslo výzvy: 02

 

2. Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji

 

3. Program, prioritní osa, oblast podpory

 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK)

 

Prioritní osa programu:  1 – Počáteční vzdělávání

 

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

4. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

 

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

 

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

 

Obecným cílem globálního grantu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Olomouckém kraji.

 

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

5. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy: 11. 5. 2009

Datum zahájení příjmu žádostí: 8.6. 2009 

Datum ukončení příjmu žádostí: 30.6. 2009  do 12:00 hod.

 

6. Další informace a kontakty

 

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz/opvk

 

Kontaktním místem je oddělení grantových schémat Odboru investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 b), 779 11 Olomouc (výšková budova RCO, 12. patro).

 

S dotazy se žadatelé rovněž mohou obrátit na kontaktní osoby:

Ing. Stanislava Klvaňová, vedoucí oddělení grantových schémat

tel.:  585 508 233 , e-mail: s.klvanova@kr-olomoucky.cz

Ing. Lenka Polachová, projektová manažerka

tel.  58..., e-mail: l.polachova@kr-olomoucky.cz

David Mišo, DiS., projektový manažer

tel.  58..., e-mail: d.miso@kr-olomoucky.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci 2 výzva GGII 1 1 Olomoucký kraj

11.5.2009 1:05:33 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load