1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Olomouckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Olomoucký kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 30. března 2010

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 26. dubna 2010

Datum ukončení příjmu listinné podoby žádosti: 14. května 2010 do 12 hodin

Celý text výzvy, další dokumenty a informace najdete na stránkách: www.kr-olomoucky.cz/opvk.

Místem pro předkládání žádostí je Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení grantových schémat Odboru investic a evropských programů, Jeremenkova 40b (výšková budova RCO, 6. patro), Olomouc, 779 11.

Informace poskytují:

Ing. Stanislava Klvaňová, vedoucí oddělení grantových schémat, tel. 585 508 233, e-mail: s.klvanova@kr-olomoucky.cz

Ing. Jana Skoumalová, projektová manažerka, tel. 585 508 441, e-mail: j.skoumalova@kr-olomoucky.cz


Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 02 Olomoucký kraj

30.3.2010 10:03:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load