1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Pardubického kraje - oblast podpory 1.1

Vyhlášení výzvy Pardubického kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Pardubický kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Číslo kola výzvy: 02

2. Program, prioritní osa programu, oblast podpory:

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu:

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

4. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy: 6. března 2009

Datum ukončení výzvy: 4. května 2009

Žádosti je možné vyplňovat v aplikaci Benefit7 od: 9. března 2009

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádostí: 9. března 2009

5. Další informace a kontakty:

Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách Pardubického kraje(www.pardubickykraj.cz), záložka Fondy EU/Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Informace poskytuje: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, Jiráskova 20, 532 11 Pardubice, Bc. Elena Zrebená (e-mail: elena.zrebena@pardubickykraj.cz ), Ing. Eva Izáková (e-mail:eva.izakova@pardubickykraj.cz).


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci Pardubický kraj, 1 1, č v 02

23.2.2009 4:02:47 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load