1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Pardubického kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Pardubický kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.pardubickykraj.cz/op-vzdelavani-pro-konkurenceschopnost

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 29. června 2012

Ukončení výzvy: 7. září 2012 ve 12 hod.

Zahájení příjmu listinné podoby žádostí: 27. srpna 2012

Ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 7. září 2012 ve 12:00 hod.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Pardubického kraje

Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů

Oddělení programové pomoci EU

nám. Republiky 12  

532 11 Pardubice

Kontakty:

Projektoví manažeři:

Ing. Eva Pospíšilová, kancelář B 323, tel. 466 026 641, eva.pospisilova@pardubickykraj.cz

Ing. Adam Kubíček, kancelář B 308b, tel. 466 026 644, adam.kubicek@pardubickykraj.cz 

Finanční manažeři:

Ing. Michaela Beracková, kancelář B 330, tel. 466 026 401, michaela.berackova@pardubickykraj.cz

Ing. Ivana Fibikarová, kancelář B 323, tel. 466 026 645, ivana.fibikarova@pardubickykraj.cz

Ing. Martina Bartošová, kancelář B 310, tel. 466 026 313, martina.bartosova@pardubickykraj.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci Pardubický kraj, 1 1, č v 02

29.6.2012 8:06:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load