1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Pardubického kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Pardubický kraj vyhlašuje 2. kolovou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji

Datum vyhlášení výzvy:  7. 6. 2010 

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádostí: 15. 6. 2010

Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 30. 7. 2010 ve 12 hodin

Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Částka pro tuto výzvu: 70 000 000 Kč

Datum ukončení výzvy: 9. 7. 2010

Informace:

Celý text výzvy, další dokumenty a informace naleznete na stránkách www.pardubickykraj.cz

 

Kontaktní místo:

Krajský úřad Pardubického kraje

Oddělení programové pomoci EU

Jiráskova ul. 20 

Pardubice

Projektový manažer:

Jana Nováková, kancelář 211,  tel. 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz

Bc. Elena Zrebená, kancelář 211, tel. 724 652 040,  e-mail: elena.zrebena@pardubickykraj.cz

Finanční manažer:

Ing. Jitka Řezáčová, kancelář  212, tel. 466 026 410, e-mail: jitka.rezacova@pardubickykraj.cz


Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 02 Pardubický kraj

7.6.2010 7:06:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load