1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Plzeňského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: www.plzensky-kraj.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 26. dubna 2012

Příjem žádostí od: 18. května 2012

Ukončení výzvy: 12. července 2012

Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 12. července 2012 do 12:00 hod.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu

Oddělení řízení OP VK

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Kontakty:

Ing. Karel Holan

pověřen zastupováním vedoucího oddělení OP VK

kancelář: č. dveří P 410

tel. 377 195 090

e-mail: karel.holan@plzensky-kraj.cz

Bc. Michaela Reiserová

finanční manažerka globálního grantu

kancelář č. dveří P409

tel. 377 195 417

e-mail: michaela.reiserova@plzensky-kraj.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci Plzeňský kraj 2 výzva GG II 1 1

26.4.2012 2:04:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load