1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Plzeňského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Plzeňský kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.

Číslo výzvy: 02

Prioritní osa: 3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název globálního grantu: Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji

Termín kola výzvy:

Datum vyhlášení výzvy: 25. února 2010

Datum zahájení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 8. března 2010

Datum ukončení příjmu listinné a elektronické podoby žádosti: 9. dubna 2010 do 12 hodin

Celý text výzev, další dokumenty a informace najdete na stránkách: www.plzensky-kraj.cz.

Místem pro předkládání projektových žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení OP VK, Škroupova 18, Plzeň, 306 13.

Informace poskytují:

Mgr. Barbora Horáčková, projektová manažerka, tel. 377 195 351, e-mail: barbora.horackova@plzensky-kraj.cz, kancelář č. P 406 

Ing. Jitka Staňková, finanční manažerka, tel. 377 195 045, e-mail: jitka.stankova@plzensky-kraj.cz, kancelář č. P 406

Mgr. Pavel Löffelmann, vedoucí oddělení, tel. 377 195 403, e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz, kancelář č. P 410


Výsledky: ikona souboruVýsledky 3 2 02 Plzeňský kraj

25.2.2010 11:02:09 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load