1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Plzeňského kraje - všechny oblasti podpory

Plzeňský kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vdělávání pro konkurenceschopnost.

Vyhlášení 2. výzvy Plzeňského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory  – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1. Číslo výzvy

 číslo výzvy: 02

 2. Program, prioritní osa, oblast podpory, globální grant

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.12

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Cílem globálního grantu je přispět ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Plzeňském kraji.

4. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy:20. 5. 2009

Příjem žádostí: od 3. 6. 2009

Ukončení příjmu žádostí: Elektronická verze žádosti musí být finalizována žadatelem před doručením

Listinná verze musí být doručena osobně do podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje do 12:00 hod 13. 8. 2009 Rozhodující bude čas uvedený na hodinách v podatelně.

5. Další informace a kontakty

Celý text výzvy a další informace naleznete na internetových stránkách Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz/).

Kontaktní místo:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu - oddělení řízení OP VK

Škroupova 18

306 13  Plzeň

 

Oddělení řízení OP VK odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK

Ing. Eva Rojíková

projektový manažer globálního grantu

kancelář: č. dveří P 409

tel.  37...

e-mail: eva.rojikova@plzensky-kraj.cz

 

Ing. Kateřina Kuklíková

finanční manažer globálního grantu

kancelář: č. dveří P 409

tel.  37...

e-mail: katerina.kuklikova@plzensky-kraj.cz

 

Mgr. Pavel Löffelmann

vedoucí oddělení OP VK

kancelář: č. dveří P 404

tel.  37...

e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz

Vyhlášení 2. výzvy Plzeňského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí
a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Číslo výzvy

číslo výzvy: 02

2. Program, prioritní osa, oblast podpory, globální grant

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.03

Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem globálního grantu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji.

4. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy:20. 5. 2009

Příjem žádostí: od 3. 6. 2009

Ukončení příjmu žádostí:

Elektronická verze žádosti musí být finalizována žadatelem před doručením.

Listinná verze musí být doručena osobně do podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje do 12:00 hod 13. 8. 2009 Rozhodující bude čas uvedený na hodinách v podatelně.

5. Další informace a kontakty

Celý text výzvy a další informace naleznete na internetových stránkách Plzeňského kraje(http://www.plzensky-kraj.cz/).

Kontaktní místo:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu - oddělení řízení OP VK

Škroupova 18

306 13  Plzeň

 

Oddělení řízení OP VK odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK

Mgr. Vilém Wolf

projektový manažer globálního grantu

kancelář: č. dveří P 408

tel.37... 

e-mail: vilem.wolf@plzensky-kraj.cz

 

Mgr. Magdalena Uzlíková

finanční manažer globálního grantu

kancelář: č. dveří P 408

tel.  37...

e-mail: magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz

 

Mgr. Pavel Löffelmann

vedoucí oddělení OP VK

kancelář: č. dveří P 404

tel.377 195 403

e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz

Vyhlášení 2. výzvy Plzeňského kraje k předkládání grantových projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

1. Číslo výzvy

číslo výzvy: 02

2. Program, prioritní osa, oblast podpory, globální grant

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.08

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků a školských zařízení v Plzeňském kraji

3. Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

 

Cílem globálního grantu je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.

4. Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy:20. 5. 2009

Příjem žádostí: od 3. 6. 2009

Ukončení příjmu žádostí: Elektronická verze žádosti musí být finalizována žadatelem před doručením.

Listinná verze musí být doručena osobně do podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje do 12:00 hod 13. 8. 2009 rozhodující bude čas uvedený na hodinách v podatelně.

5. Další informace a kontakty

Celý text výzvy a další informace naleznete na internetových stránkách Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz/).

Kontaktní místo:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu - oddělení řízení OP VK

Škroupova 18

306 13  Plzeň

 

Oddělení řízení OP VK odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK

 

Mgr. Vilém Wolf

projektový manažer globálního grantu

kancelář: č. dveří P 408

tel.  37...

e-mail: vilem.wolf@plzensky-kraj.cz

 

Mgr. Magdalena Uzlíková

finanční manažer globálního grantu

kancelář č. dveří P 408

tel.  37...

e-mail: magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz

 

Mgr. Pavel Löffelmann

vedoucí oddělení OP VK

kancelář: č. dveří P 404

tel. 377 195 403

e-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.czVýsledky:
20.5.2009 1:05:12 - aktualizováno 21.5.2009 11:05:22 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load