1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

2. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Číslo výzvy: 02

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://fondyeu.kr-stredocesky.cz

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Vyhlášení výzvy: 7. června 2012

Žádosti je možné předkládat od 14. června 2012

(úterý, čtvrtek: 8:00 - 14:00; středa: 8:00 - 16:00)

Ukončení příjmu žádostí: 23. července 2012 ve 12:00 hod.

Místo podání projektů:

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení grantů

Zborovská 11

150 21  Praha 5

Kontakty:

Ing. Ivana Přibáňová, projektový a finanční manažer pro oblast podpory 1.2,

tel. 257 280 341, e-mail: pribanova@kr-s.cz

Bc. Denisa Kučerová, projektový manažer pro oblast podpory 1.2,

tel. 257 280 304, e-mail: kucerovad@kr-s.cz

Mgr. Monika Keřková, projektový a finanční manažer pro oblast podpory 1.2,

tel: 257 280 273, e-mail: kerkova@kr-s.cz


Výsledky: ikona souboruSeznam GP schválených k realizaci Středočeský kraj 2 výzvy GG II 1 2

7.6.2012 8:06:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load